Desatero FAIR PLAY

21.04.2016 14:54

1. V soutěži bojuji čestně a podle pravidel.

2. Uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zápase mu podám ruku, vzdám mu tím čest.

3. Vítězství není důvodem k nadřazenosti.

4. I poražený zaslouží uznání, není terčem posměchu, ani skrytého.

5. Soutěž má rovné podmínky pro všechny hráče či závodníky.

6. V soutěži respektuji pokyny a nařízení rozhodčích a pořadatelů, řídím se jimi.

7. Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu.

8. Diváci jsou součástí sportovní akce, potleskem vzdají čest vítězi i poraženému.

9. Férové sportovní chování je mi vlastní i v každodenních životních situacích.

10. Svým chováním jdu příkladem mladším sportovcům.